• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 15.10.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 17.1933
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 17.1073
  Стандартно отклонение (риск): 1.97 %
  Активи на фонда в лева: 7 372 898
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 1.72 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 15.10.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 11.4921
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.4346
  Стандартно отклонение (риск): 5.61 %
  Активи на фонда в лева: 30 726 351
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 2.51 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 15.10.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 9.1956
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.1496
  Стандартно отклонение (риск): 6.62 %
  Активи на фонда в лева: 29 541 507
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 1.76 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 15.10.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0255
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0204
  Стандартно отклонение (риск): 4.10 %
  Активи на фонда в лева: 2 747 306
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти