• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 30.09.2020
  Цена за покупка на дял в лева: 17.2800
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 17.1936
  Стандартно отклонение (риск): 1.45 %
  Активи на фонда в лева: 2 712 184
  Доходност за последните 5 години: 2.73 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 30.09.2020
  Цена за покупка на дял в лева: 10.7039
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 10.6504
  Стандартно отклонение (риск): 7.54 %
  Активи на фонда в лева: 28 574 068
  Доходност за последните 5 години: 1.48 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 30.09.2020
  Цена за покупка на дял в лева: 8.3981
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 8.3561
  Стандартно отклонение (риск): 9.04 %
  Активи на фонда в лева: 26 980 046
  Доходност за последните 5 години: 0.59 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 30.09.2020
  Цена за покупка на дял в лева: 0.9912
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 0.9862
  Стандартно отклонение (риск): 2.07 %
  Активи на фонда в лева: 2 565 878
  Доходност за последните 5 години: -
  Виж повече
Обслужване на клиенти