ЦКБ ГАРАНТ

Дата: 03.06.2020
Цена за покупка на дял в лева: 16.9452
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 16.8605
Стандартно отклонение (риск): 1.34 %
Активи на фонда в лева: 2 660 136
Доходност за последните 5 години: 2.50 %
Виж повече

ЦКБ Актив

Дата: 03.06.2020
Цена за покупка на дял в лева: 10.4660
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 10.4137
Стандартно отклонение (риск): 8.02 %
Активи на фонда в лева: 27 939 125
Доходност за последните 5 години: 1.33 %
Виж повече

ЦКБ Лидер

Дата: 03.06.2020
Цена за покупка на дял в лева: 8.2673
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 8.2260
Стандартно отклонение (риск): 8.84 %
Активи на фонда в лева: 26 559 762
Доходност за последните 5 години: 0.56 %
Виж повече
Обслужване на клиенти