• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 20.06.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 17.4410
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 17.3538
  Стандартно отклонение (риск): 3.98 %
  Активи на фонда в лева: 2 230 493
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 0.67 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 20.06.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 11.9743
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.9144
  Стандартно отклонение (риск): 4.84 %
  Активи на фонда в лева: 31 434 966
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 3.02 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 20.06.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 9.6792
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.6308
  Стандартно отклонение (риск): 4.41 %
  Активи на фонда в лева: 30 609 636
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 3.28 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 20.06.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 1.1004
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0949
  Стандартно отклонение (риск): 7.31 %
  Активи на фонда в лева: 3 039 015
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти