ЦКБ ГАРАНТ

Дата: 30.03.2020
Цена за покупка на дял в лева: 16.9541
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 16.8693
Стандартно отклонение (риск): 1.13 %
Активи на фонда в лева: 2 663 638
Доходност за последните 5 години: 2.64 %
Виж повече

ЦКБ Актив

Дата: 30.03.2020
Цена за покупка на дял в лева: 10.1111
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 10.0605
Стандартно отклонение (риск): 7.48 %
Активи на фонда в лева: 26 990 666
Доходност за последните 5 години: 0.61 %
Виж повече

ЦКБ Лидер

Дата: 30.03.2020
Цена за покупка на дял в лева: 7.8774
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 7.8380
Стандартно отклонение (риск): 7.75 %
Активи на фонда в лева: 25 306 238
Доходност за последните 5 години: -0.38 %
Виж повече
Обслужване на клиенти