• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 31.05.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 15.8450
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 15.7658
  Стандартно отклонение (риск): 4.95 %
  Активи на фонда в лева: 2 099 157
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -0.78 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 31.05.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 11.2078
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.1518
  Стандартно отклонение (риск): 4.46 %
  Активи на фонда в лева: 29 433 960
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 1.61 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 31.05.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 9.1153
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.0697
  Стандартно отклонение (риск): 4.11 %
  Активи на фонда в лева: 28 837 687
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 1.52 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 31.05.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0694
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0641
  Стандартно отклонение (риск): 9.83 %
  Активи на фонда в лева: 2 900 792
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти