• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 02.10.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 16.0711
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 15.9907
  Стандартно отклонение (риск): 2.66 %
  Активи на фонда в лева: 2 121 084
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -0.59 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 02.10.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 11.3674
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.3106
  Стандартно отклонение (риск): 4.00 %
  Активи на фонда в лева: 29 853 193
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 2.09 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 02.10.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 9.2448
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.1986
  Стандартно отклонение (риск): 3.91 %
  Активи на фонда в лева: 29 247 611
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 2.00 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 02.10.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0580
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0527
  Стандартно отклонение (риск): 8.65 %
  Активи на фонда в лева: 2 869 861
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти