• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 08.12.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 16.9678
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 16.8830
  Стандартно отклонение (риск): 2.68 %
  Активи на фонда в лева: 2 234 644
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 0.49 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 08.12.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 11.6049
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.5469
  Стандартно отклонение (риск): 4.27 %
  Активи на фонда в лева: 30 466 292
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 2.89 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 08.12.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 9.3721
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.3252
  Стандартно отклонение (риск): 4.26 %
  Активи на фонда в лева: 29 639 627
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 2.77 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 08.12.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0692
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0639
  Стандартно отклонение (риск): 8.55 %
  Активи на фонда в лева: 2 900 192
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти