• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 19.01.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 17.5228
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 17.4352
  Стандартно отклонение (риск): 1.60 %
  Активи на фонда в лева: 2 557 108
  Доходност за последните 5 години: 2.84 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 19.01.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 11.0425
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 10.9873
  Стандартно отклонение (риск): 7.50 %
  Активи на фонда в лева: 29 478 080
  Доходност за последните 5 години: 1.63 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 19.01.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 8.7019
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 8.6584
  Стандартно отклонение (риск): 9.20 %
  Активи на фонда в лева: 27 955 929
  Доходност за последните 5 години: 0.76 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 19.01.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0091
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0041
  Стандартно отклонение (риск): 4.77 %
  Активи на фонда в лева: 2 662 585
  Доходност за последните 5 години: -
  Виж повече
Обслужване на клиенти