ЦКБ ГАРАНТ

Дата: 06.12.2019
Цена за покупка на дял в лева: 17.0380
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 16.9528
Стандартно отклонение (риск): 0.62 %
Активи на фонда в лева: 2 666 854
Доходност за последните 5 години: 2.84 %
Виж повече

ЦКБ Актив

Дата: 06.12.2019
Цена за покупка на дял в лева: 10.5816
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 10.5287
Стандартно отклонение (риск): 4.93 %
Активи на фонда в лева: 28 246 221
Доходност за последните 5 години: 1.37 %
Виж повече

ЦКБ Лидер

Дата: 06.12.2019
Цена за покупка на дял в лева: 8.5070
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 8.4645
Стандартно отклонение (риск): 3.82 %
Активи на фонда в лева: 27 326 670
Доходност за последните 5 години: 1.00 %
Виж повече
Обслужване на клиенти