• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 07.12.2022
  Цена за покупка на дял в лева: 15.5846
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 15.5067
  Стандартно отклонение (риск): 6.31 %
  Активи на фонда в лева: 2 206 235
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -0.92 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 07.12.2022
  Цена за покупка на дял в лева: 10.8485
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 10.7943
  Стандартно отклонение (риск): 5.66 %
  Активи на фонда в лева: 28 490 358
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 0.54 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 07.12.2022
  Цена за покупка на дял в лева: 8.9038
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 8.8593
  Стандартно отклонение (риск): 5.47 %
  Активи на фонда в лева: 28 168 646
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 0.40 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 07.12.2022
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0239
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0188
  Стандартно отклонение (риск): 9.25 %
  Активи на фонда в лева: 2 777 302
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти