• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 06.07.2022
  Цена за покупка на дял в лева: 15.2402
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 15.1640
  Стандартно отклонение (риск): 5.51 %
  Активи на фонда в лева: 3 296 734
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -1.03 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 06.07.2022
  Цена за покупка на дял в лева: 10.8132
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 10.7591
  Стандартно отклонение (риск): 6.03 %
  Активи на фонда в лева: 28 395 633
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 1.12 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 06.07.2022
  Цена за покупка на дял в лева: 8.8093
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 8.7653
  Стандартно отклонение (риск): 6.12 %
  Активи на фонда в лева: 27 867 616
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 0.64 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 06.07.2022
  Цена за покупка на дял в лева: 0.9968
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 0.9918
  Стандартно отклонение (риск): 7.18 %
  Активи на фонда в лева: 27 039 889
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти