• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 01.03.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 17.2851
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 17.1987
  Стандартно отклонение (риск): 3.59 %
  Активи на фонда в лева: 2 276 429
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 0.76 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 01.03.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 11.8729
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.8135
  Стандартно отклонение (риск): 4.57 %
  Активи на фонда в лева: 31 168 826
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 3.00 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 01.03.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 9.5250
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.4774
  Стандартно отклонение (риск): 4.14 %
  Активи на фонда в лева: 30 121 942
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 2.94 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 01.03.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0802
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0748
  Стандартно отклонение (риск): 7.66 %
  Активи на фонда в лева: 2 983 432
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти