• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 31.01.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 15.5610
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 15.4832
  Стандартно отклонение (риск): 6.34 %
  Активи на фонда в лева: 2 202 893
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -0.93 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 31.01.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 11.1314
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.0757
  Стандартно отклонение (риск): 5.19 %
  Активи на фонда в лева: 2 923 355
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 1.11 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 31.01.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 9.1555
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.1097
  Стандартно отклонение (риск): 4.89 %
  Активи на фонда в лева: 28 965 063
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 0.95 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 31.01.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0407
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0355
  Стандартно отклонение (риск): 10.05 %
  Активи на фонда в лева: 2 822 971
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти