ЦКБ ГАРАНТ

Дата: 20.11.2019
Цена за покупка на дял в лева: 17.0270
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 16.9419
Стандартно отклонение (риск): 0.63 %
Активи на фонда в лева: 2 666 750
Доходност за последните 5 години: 2.96 %
Виж повече

ЦКБ Актив

Дата: 20.11.2019
Цена за покупка на дял в лева: 10.8471
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 10.7929
Стандартно отклонение (риск): 5.04 %
Активи на фонда в лева: 28 954 933
Доходност за последните 5 години: 2.01 %
Виж повече

ЦКБ Лидер

Дата: 20.11.2019
Цена за покупка на дял в лева: 8.6632
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 8.6199
Стандартно отклонение (риск): 4.08 %
Активи на фонда в лева: 27 828 222
Доходност за последните 5 години: 1.57 %
Виж повече
Обслужване на клиенти