• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 31.03.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 15.6021
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 15.5241
  Стандартно отклонение (риск): 5.36 %
  Активи на фонда в лева: 2 215 813
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -0.97 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 31.03.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 10.9966
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 10.9416
  Стандартно отклонение (риск): 4.85 %
  Активи на фонда в лева: 28 879 465
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 1.04 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 31.03.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 9.0441
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 8.9989
  Стандартно отклонение (риск): 4.12 %
  Активи на фонда в лева: 28 612 609
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 1.21 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 31.03.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0592
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0539
  Стандартно отклонение (риск): 9.53 %
  Активи на фонда в лева: 2 873 067
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти