• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 16.04.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 17.4697
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 17.3824
  Стандартно отклонение (риск): 3.58 %
  Активи на фонда в лева: 2 300 743
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 0.86 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 16.04.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 11.9365
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.8768
  Стандартно отклонение (риск): 4.22 %
  Активи на фонда в лева: 31 335 655
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 2.90 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 16.04.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 9.5973
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.5493
  Стандартно отклонение (риск): 3.75 %
  Активи на фонда в лева: 30 350 642
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 2.90 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 16.04.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0951
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0896
  Стандартно отклонение (риск): 6.64 %
  Активи на фонда в лева: 3 024 599
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти