• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 21.09.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 16.1204
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 16.0398
  Стандартно отклонение (риск): 2.77 %
  Активи на фонда в лева: 2 127 592
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -0.47 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 21.09.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 11.3950
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.3380
  Стандартно отклонение (риск): 3.98 %
  Активи на фонда в лева: 29 925 771
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 2.22 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 21.09.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 9.3069
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.2604
  Стандартно отклонение (риск): 3.81 %
  Активи на фонда в лева: 29 444 115
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 2.29 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 21.09.2023
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0767
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0713
  Стандартно отклонение (риск): 8.81 %
  Активи на фонда в лева: 2 920 553
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти