• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 28.01.2022
  Цена за покупка на дял в лева: 16.8347
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 16.7505
  Стандартно отклонение (риск): 2.49 %
  Активи на фонда в лева: 6 591 665
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 1.20 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 28.01.2022
  Цена за покупка на дял в лева: 11.5487
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.4910
  Стандартно отклонение (риск): 5.34 %
  Активи на фонда в лева: 30 327 141
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 2.50 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 28.01.2022
  Цена за покупка на дял в лева: 9.2316
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.1854
  Стандартно отклонение (риск): 6.74 %
  Активи на фонда в лева: 29 206 483
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 1.50 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 28.01.2022
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0591
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0538
  Стандартно отклонение (риск): 3.14 %
  Активи на фонда в лева: 2 868 165
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти