• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 18.05.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 17.5570
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 17.4692
  Стандартно отклонение (риск): 1.53 %
  Активи на фонда в лева: 2 564 539
  Доходност за последните 5 години: 2.70 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 18.05.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 11.4631
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.4058
  Стандартно отклонение (риск): 5.67 %
  Активи на фонда в лева: 30 600 892
  Доходност за последните 5 години: 2.69 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 18.05.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 9.1297
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.0841
  Стандартно отклонение (риск): 6.79 %
  Активи на фонда в лева: 29 330 212
  Доходност за последните 5 години: 1.96 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 18.05.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0307
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0255
  Стандартно отклонение (риск): 4.26 %
  Активи на фонда в лева: 2 719 621
  Доходност за последните 5 години: -
  Виж повече
Обслужване на клиенти