ЦКБ ГАРАНТ

Дата: 24.01.2020
Цена за покупка на дял в лева: 17.0449
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 16.9597
Стандартно отклонение (риск): 0.59 %
Активи на фонда в лева: 2 667 933
Доходност за последните 5 години: 2.61 %
Виж повече

ЦКБ Актив

Дата: 24.01.2020
Цена за покупка на дял в лева: 10.9418
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 10.8871
Стандартно отклонение (риск): 5.97 %
Активи на фонда в лева: 29 207 890
Доходност за последните 5 години: 2.86 %
Виж повече

ЦКБ Лидер

Дата: 24.01.2020
Цена за покупка на дял в лева: 8.7875
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 8.7436
Стандартно отклонение (риск): 4.82 %
Активи на фонда в лева: 28 227 675
Доходност за последните 5 години: 2.45 %
Виж повече
Обслужване на клиенти