• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 13.04.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 17.4450
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 17.3578
  Стандартно отклонение (риск): 1.56 %
  Активи на фонда в лева: 2 548 174
  Доходност за последните 5 години: 2.66 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 13.04.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 11.1638
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.1080
  Стандартно отклонение (риск): 5.98 %
  Активи на фонда в лева: 29 801 873
  Доходност за последните 5 години: 2.20 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 13.04.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 8.9243
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 8.8797
  Стандартно отклонение (риск): 7.33 %
  Активи на фонда в лева: 28 670 375
  Доходност за последните 5 години: 1.60 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 13.04.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0188
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0137
  Стандартно отклонение (риск): 4.38 %
  Активи на фонда в лева: 2 688 015
  Доходност за последните 5 години: -
  Виж повече
Обслужване на клиенти