• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 08.03.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 17.3800
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 17.2931
  Стандартно отклонение (риск): 1.82 %
  Активи на фонда в лева: 2 538 807
  Доходност за последните 5 години: 2.39 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 08.03.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 11.2375
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.1813
  Стандартно отклонение (риск): 7.54 %
  Активи на фонда в лева: 29 998 446
  Доходност за последните 5 години: 2.04 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 08.03.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 8.8444
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 8.8002
  Стандартно отклонение (риск): 8.98 %
  Активи на фонда в лева: 28 413 925
  Доходност за последните 5 години: 1.12 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 08.03.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0100
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0050
  Стандартно отклонение (риск): 4.60 %
  Активи на фонда в лева: 2 664 974
  Доходност за последните 5 години: -
  Виж повече
Обслужване на клиенти