• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 03.08.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 17.5778
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 17.4899
  Стандартно отклонение (риск): 1.64 %
  Активи на фонда в лева: 4 554 080
  Доходност за последните 5 години: 2.49 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 03.08.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 11.4399
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.3827
  Стандартно отклонение (риск): 5.60 %
  Активи на фонда в лева: 30 584 758
  Доходност за последните 5 години: 2.44 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 03.08.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 9.1149
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.0693
  Стандартно отклонение (риск): 6.64 %
  Активи на фонда в лева: 29 277 067
  Доходност за последните 5 години: 1.77 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 03.08.2021
  Цена за покупка на дял в лева: 1.0227
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0176
  Стандартно отклонение (риск): 4.10 %
  Активи на фонда в лева: 2 725 493
  Доходност за последните 5 години: -
  Виж повече
Обслужване на клиенти