• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 20.05.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 17.6035
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 17.5155
  Стандартно отклонение (риск): 3.77 %
  Активи на фонда в лева: 2 251 272
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 0.96 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 20.05.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 12.0484
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.9882
  Стандартно отклонение (риск): 4.47 %
  Активи на фонда в лева: 31 629 581
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 3.17 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 20.05.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 9.7461
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.6974
  Стандартно отклонение (риск): 4.10 %
  Активи на фонда в лева: 30 821 102
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 3.51 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 20.05.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 1.1366
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.1309
  Стандартно отклонение (риск): 6.99 %
  Активи на фонда в лева: 3 139 054
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти