• ЦКБ ГАРАНТ

  Дата: 15.07.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 17.5503
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 17.4625
  Стандартно отклонение (риск): 3.90 %
  Активи на фонда в лева: 2 244 298
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 0.77 %
  Виж повече
 • ЦКБ Актив

  Дата: 15.07.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 12.0134
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 11.9533
  Стандартно отклонение (риск): 4.75 %
  Активи на фонда в лева: 31 537 470
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 2.69 %
  Виж повече
 • ЦКБ Лидер

  Дата: 15.07.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 9.6875
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.6391
  Стандартно отклонение (риск): 4.36 %
  Активи на фонда в лева: 30 635 634
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): 3.03 %
  Виж повече
 • ЦКБ Прайвит

  Дата: 15.07.2024
  Цена за покупка на дял в лева: 1.1203
  Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.1147
  Стандартно отклонение (риск): 7.10 %
  Активи на фонда в лева: 3 094 061
  Доходност за предходните 5 години(анюализирана): -
  Виж повече
Обслужване на клиенти