ЦКБ ГАРАНТ

Дата: 14.02.2020
Цена за покупка на дял в лева: 17.1037
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 17.0182
Стандартно отклонение (риск): 0.58 %
Активи на фонда в лева: 2 687 138
Доходност за последните 5 години: 2.82 %
Виж повече

ЦКБ Актив

Дата: 14.02.2020
Цена за покупка на дял в лева: 10.9253
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 10.8707
Стандартно отклонение (риск): 5.80 %
Активи на фонда в лева: 29 173 867
Доходност за последните 5 години: 2.72 %
Виж повече

ЦКБ Лидер

Дата: 14.02.2020
Цена за покупка на дял в лева: 8.7354
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 8.6917
Стандартно отклонение (риск): 4.83 %
Активи на фонда в лева: 28 070 360
Доходност за последните 5 години: 2.21 %
Виж повече
Обслужване на клиенти