Екип

Успехът на ЦКБ Асетс Мениджмънт се гради на задълбочено познаване на българския и чуждестранните пазари,активно управление на активи и спазване на дисциплина и бизнес  етика.  Екип от висококвалифицирани експерти ежедневно управляват финансовите активи на база професионални анализи и опит.Техните усилия и роля в дружеството имат огромен принос за успеха. Като един от лидерите в най-бързо развиващия се сектор на финансовите пазари ЦКБ Асетс Мениджмънт предоставя инвестиционни решения, които дават възможност на инвеститорите да стуктурират портфейл от взаимни фондове, което значително намалява риска за техните инвестиции.

УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД се ръководи от Съвет на директорите, който се състои от пет физически лица:

  • Красимир Маринов – Председател
  • Йордан Христов – Зам. председател
  • Пламен Тончев – Член на СД
  • Сава Стойнов – Изпълнителен директор
  • Смилен Цинцарски – Изпълнителен директор

Сава Стойнов

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Управляващото Дружество.

Смилен Цинцарски

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Управляващото Дружество.