Контакти

Контакти централен офис

  • „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД  
  • адрес: 1086, гр. София,
  • бул. „Цариградско шосе“ № 87,
  • e-mail: office@ccbam.bg
  • телефони: 02/923 47 11 ; 02/923 47 12;

Длъжностно лице по защита на лични данни:

Веселин Георгиев Тодичков

адрес: 1086, гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87

е-mail: todichkov@ccbam.bg

телефон: 02/923 47 12

 

Договорните фондове, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, се предлагат в офисите на “Централна Кооперативна Банка” АД, посочени в проспекта на съответния фонд.

 

Клонове и офиси на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, в които се подават поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове от Договорни фондове “ЦКБ ГАРАНТ”, “ЦКБ АКТИВ” и “ЦКБ ЛИДЕР”