Какъв инвеститор сте?

Всеки инвеститор е уникален по своите инвестиционни потребности и отношение към риска. Тази анкета ще ви помогне да разберете по-добре своя инвестиционен профил и ще ви улесни при избора ви на взаимен фонд, който да отговаря на вашите потребности и изисквания. Когато попълвате анкетата, старайте се да бъдете максимално честни към себе си и помнете, че няма верни или грешни отговори. Опитайте се да се поставите в конкретната ситуация и помислете как бихте постъпили в реални условия. На базата на вашите отговори ние ще ви помогнем да вземете най-подходящото за вас инвестиционно решение. Въпреки това ви препоръчваме да се свържете с нашите специалисти преди да пристъпите към конкретни действия.

Желаем ви приятно попълване!

01.В коя възрастова група попадате?
Под 35г.
36 - 54 г.
Над 55 г.
02.Кога възнамерявате да използвате парите, които сега сте инвестирали?
*Всеки момент
След 3 - 5 години
След 6 - 10 години
След повече от 10 години
03.Основният източник на доходите ви е:
Заплата
Наследство
Собствен бизнес
Инвестиции
04.Каква е целта на вашата инвестиция?
Покупка на имот
Спестяване за нуждите на децата ми
Стартиране на собствен бизнес
Спестяване за пенсиониране
05.Кои разходи представляват най-голяма част във вашия бюджет?
Разходи за живот
Вноска по кредит
Ваканции и свободно време
06.Как оценявате благосъстоянието си?
Високо
Средно
Не е голямо
07.През следващите няколко години очаквате доходите ви да:
Останат на същото равнище
Нарастват бавно
Нарастват значително
Намаляват бавно
Намаляват значително
08.Как бихте определили отношението си към риска?
Не обичам да поемам рискове
Поемам малък до умерен риск
Бих поел по-голям риск
Колкото повече риск, толкова по-добре
09.Как бихте описали знанията си за финансовите пазари?
Почти никакви
Имам известна представа за акции и облигации
Знам ползите от диверсификацията
Познавам добре пазарите
имам отличен опит и познания
10.Вследствие обща корекция на пазара, една от инвестициите ви е загубила 24% от стойността си скоро след като сте я направили. Какво правите?
Продавам, за да не се притеснявам повече, ако продължи да пада
Държа я и чакам да се възстанови
Купувам още...на сегашната ниска цена кой би пропуснал такава промоция
11.Ако трябва да вложите парите си на едно-единствено място, кое от следните ще изберете?
Банков депозит
Облигация, която носи по-висока лихва от депозита, но и по-голям риск
Акция, която има голям потенциал за растеж, но може да ви донесе и големи загуби
Не искам да слагам всички яйца в една кошница – ще си купя взаимен фонд, който инвестира в различни инструменти
12.Току-що сте спечелили 10 000 лв. в ''Стани Богат''. Имате право да си тръгнете с тези 10 000 лв. или да ги заложите в един от следните сценарии. Какво ще изберете?
Вземате 10 000 лв. и си тръгвате
Рискувате ги при 75% шанс да спечелите 15 000 лв.
Рискувате ги при 50% шанс да спечелите 30 000 лв.
Рискувате ги при 25% шанс да спечелите 100 000 лв.

Моля попълнете цялата анкета

x

*Mожете да спрете дотук. Консултирайте се със специалисти как да постигнете инвестиционните си цели чрез краткосрочни инвестиции (фондове на парични пазар или банкови депозити).

x

Моля, прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на всеки от Фондовете, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, преди вземането на окончателно инвестиционно решение. При придобиване на дялове на фонд инвеститорите следва да имат предвид, че стойността им и доходът от тях може да се понижат или повишат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят целия или част от размера на вложените средства. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди. Фондовете, активно управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, не се управляват въз основа на референтен индекс.