Как да си купим дялове от Договорен Фонд?

 • Как да инвестирате във фондовете, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт?
 
 • Стъпка 1: Захранвате вашата банкова сметка в Централна Кооперативна Банка с желаната сума за закупуване на дялове от избрания от вас фонд. Ако нямате банкова сметка в ЦКБ, тя ще ви бъде открита в офис на банката.
 
 • Стъпка 2: Подписвате договор-поръчка за покупка на дялове в избран от вас офис на Централна Кооперативна Банка от посочените в проспекта на фонда.
 
 • Стъпка 3: Получавате потвърждение за изпълнен договор-поръчка в съответния офис на Централна Кооперативна Банка или на посочен от вас е-мейл до края на първия работен ден след датата на изпълнение.
 
 • Базова валута: BGN (лева)
 
 • Минимална инвестиция: един дял
 • Договор-поръчката за покупка се изпълнява до размера на внесената от инвеститора сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял и по възможност в срок до 3 работни дни след деня на подаване на договор-поръчката, но не по-късно от нормативно определения максимален срок – до 7 дни след датата на подаване на договор-поръчката. Броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а остатъка от внесената сума се възстановява на инвеститора в 3-дневен срок от датата на изпълнение на договор-поръчката
 
 • Договор-поръчките за обратно изкупуване се изпълняват по възможност в срок до 3 работни дни след деня на подаване на договор-поръчката, но не по-късно от нормативно определения максимален срок – до 10 дни след датата на подаване на договор-поръчката. В същия срок сметката за ценни книжа на инвеститора в “Централен депозитар” АД се задължава с броя обратно изкупени дялове и дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се заплаща на инвеститора по банкова сметка, указана в договор-поръчката за обратно изкупуване

Инвеститорите могат всеки работен ден да закупят или да заявят обратно изкупуване на дялове на фондовете, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД, след подаване на договор-поръчка:

   • за договорните фондове „ЦКБ Гарант“, „ЦКБ Актив“ и „ЦКБ Лидер“ в офисите на Централна Кооперативна Банка АД, посочени в проспекта на съответния фонд;
   • за договорен фонд „ЦКБ Прайвит“ в офиса на „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Договор-поръчката за покупка, както и договор-поръчката за обратно изкупуване до 16.00ч., се изпълнява по емисионна стойност, съответно по цена на обратно изкупуване, определена за деня, следващ датата на подаване на договор-поръчката. Договор-поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.

Моля, прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на всеки от Фондовете, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, преди вземането на окончателно инвестиционно решение. При придобиване на дялове на фонд инвеститорите следва да имат предвид, че стойността им и доходът от тях може да се понижат или повишат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят целия или част от размера на вложените средства. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди. Фондовете, активно управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, не се управляват въз основа на референтен индекс.