Как да си купим Договорен Фонд?

 • Как да инвестирате във фондовете, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт?
 
 • Стъпка 1: Захранвате вашата банкова сметка в Централна Кооперативна Банка с желаната сума за закупуване на дялове от избрания от вас фонд. Ако нямате банкова сметка в ЦКБ, тя ще ви бъде открита в офис на банката.
 
 • Стъпка 2: Подписвате договор-поръчка за покупка на дялове в избран от вас офис на Централна Кооперативна Банка от посочените в проспекта на фонда.
 
 • Стъпка 3: Получавате потвърждение за изпълнен договор-поръчка в съответния офис на Централна Кооперативна Банка или на посочен от вас е-мейл до края на първия работен ден след датата на изпълнение.
 
 • Базова валута: BGN (лева)
 
 • Минимална инвестиция: един дял
 • Договор-поръчката за покупка се изпълнява до размера на внесената от инвеститора сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял и по възможност в срок до 3 работни дни след деня на подаване на договор-поръчката, но не по-късно от нормативно определения максимален срок – до 7 дни след датата на подаване на договор-поръчката. Броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а остатъка от внесената сума се възстановява на инвеститора в 3-дневен срок от датата на изпълнение на договор-поръчката
 
 • Договор-поръчките за обратно изкупуване се изпълняват по възможност в срок до 3 работни дни след деня на подаване на договор-поръчката, но не по-късно от нормативно определения максимален срок – до 10 дни след датата на подаване на договор-поръчката. В същия срок сметката за ценни книжа на инвеститора в “Централен депозитар” АД се задължава с броя обратно изкупени дялове и дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се заплаща на инвеститора по банкова сметка, указана в договор-поръчката за обратно изкупуване

Инвеститорите могат всеки работен ден да закупят или да заявят обратно изкупуване на дялове на фондовете, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД, след подаване на договор-поръчка:

   • за договорните фондове „ЦКБ Гарант“, „ЦКБ Актив“ и „ЦКБ Лидер“ в офисите на Централна Кооперативна Банка АД, посочени в проспекта на съответния фонд;
   • за договорен фонд „ЦКБ Прайвит“ в офиса на „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Договор-поръчката за покупка, както и договор-поръчката за обратно изкупуване до 16.00ч., се изпълнява по емисионна стойност, съответно по цена на обратно изкупуване, определена за деня, следващ датата на подаване на договор-поръчката. Договор-поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.