Калкулатор

Здравейте!
Това е калкулаторът на ЦКБ Асетс Мениджмънт.
За да пресметнете коректно кумулативната доходност за периода, който ви интересува, изпълнете следните три стъпки:

  1. 1. Посочете за кой от фондовете се отнася калкулацията.
  2. 2. Изберете начална дата в полето на интерактивния календар.
  3. 3. Изберете крайна дата за изчислението.

Периодът, който желаете да посочите, не може да бъде по-малък от 12 месеца.

След като отбележите всички данни, бутонът за извършване на действието ще стане активен и ще видите данни и графика за доходността на фонда за зададения период.

В случай, че искате да промените периода на калкулацията, натиснете бутон „НОВО ПРЕСМЯТАНЕ” и ще се върнете в началото на калкулатора.

Моля, прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на всеки от Фондовете, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, преди вземането на окончателно инвестиционно решение. При придобиване на дялове на фонд инвеститорите следва да имат предвид, че стойността им и доходът от тях може да се понижат или повишат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят целия или част от размера на вложените средства. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди. Фондовете, активно управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, не се управляват въз основа на референтен индекс.