Калкулатор

Здравейте!
Това е калкулаторът на ЦКБ Асетс Мениджмънт.
За да пресметнете коректно доходност за периода, който ви интересува, изпълнете следните три стъпки:

  1. 1. Посочете за кой от фондовете се отнася калкулацията.
  2. 2. Изберете начална дата в полето на интерактивния календар.
  3. 3. Изберете крайна дата за изчислението.

Периодът, който желаете да посочите, не може да бъде по-малък от 12 месеца.

След като отбележите всички данни, бутонът за извършване на действието ще стане активен и ще видите данни и графика за доходността на фонда за зададения период.

В случай, че искате да промените периода на калкулацията, натиснете бутон „НОВО ПРЕСМЯТАНЕ” и ще се върнете в началото на калкулатора.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите дa не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.