УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД получи разрешение от КФН да организира и управлява ДФ „ ЦКБ Прайвит“

Уведомяваме Ви, че с решение № 290 – ДФ/30.04.2020 г. на Комисията за финансов надзор управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД получи разрешение да организира и управлява договорен фонд „ЦКБ Прайвит“. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с документите на договорния фонд, налични и достъпни на интернет страницата на дружеството в секция Договорни фондове – ЦКБ Прайвит – Документи.

 

Обратно към Новини