ЦКБ Гарант на първо място в категория „Фондове в облигации“ на годишната класация за най-успешните договорни фондове в България за 2018 на Investor.bg

В рамките на седмото издание на Investor Finance Forum, беше представена класация на договорните фондове в България, като за нея са използвани данни за 113 договорни фонда, управлявани от 28 управляващи дружества. Поради заложените критерии във финалното класиране участват договорните фондове, създадени преди 31.12.2014 г. и с нетни активи над 500 000 лв. Това са 90 фонда, които са разделени съгласно рисковия им профил в 7 категории.

В категорията „Фондове в облигации“, където се състезаваха 9 претендента, убедително първото място зае „ЦКБ Гарант“, управляван от УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД, със 7,425 точки. На второ място със сериозно отстояние е класиран „ОББ Платинум Облигации“ с 6,875 точки, а третата позиция е за „ОББ Платинум Евро Облигации“.

Годишната класация на договорните фондове в България е изготвена за фондове, управлявани от дружества, които са членове на БАУД. Основната причина за този генерален избор е фактът, че на страницата на БАУД се предоставя ежедневно унифицирана публична информация за НСА/дял (нетна стойност на активите на един дял) за всеки договорен фонд.

Класацията се изготвя съгласно пет основни критерия:

Доходност от началото на годината (към 31.10.2018) – изборът на дата се предопределя от желанието да се използва представянето на договорните фондове към последния приключил календарен месец преди ежегодната конференция (ноември).

Стандартно отклонение за последната една година (към 31.10.2018), изчислено по методологията на БАУД

Анюализирана доходност през последните 3 календарни години (към 31.12.2017)

Коефициент на Шарп (към 31.12.2017), на база анюализирана доходност през последните 3 календарни години.

Такса управление на ДФ към 31.10.2018 г.

Теглата на критериите са определени по същественост. Във всяка категория фондовете получават точки на база своето представяне, като броят точки зависи от заетото място.

Обратно към Новини