СЪОБЩЕНИЕ относно обявеното извънредно положени в Р.България за периода от 16.03.2020г. до 13.05.2020г.

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, за периода от 16.03.2020 г. до 13.05.2020 г. бихме искали да Ви уведомим, че сме осигурили непрекъснатост на дейността си, като се придържаме към установените препоръки от здравните власти, без това да попречи на обслужването на нашите клиенти. Поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове на договорните фондове, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД, се осъществява в офисите на Централна Кооперативна Банка АД, посочени в проспектa на съответния фонд, и са достъпни на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg.

Обратно към Новини