Одитирани годишни финансови отчети към 31.12.2019 г. на Договорни фондове „ЦКБ Гарант“, „ЦКБ Актив“ и „ЦКБ Лидер“

Управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД ви уведомява, че е представило на Комисията за финансов надзор одитираните годишни финансови отчети към 31.12.2019 г. на управляваните от него договорни фондове. Заинтересованите лица могат да се запознаят с годишните отчети на ДФ „ЦКБ Гарант“, ДФ „ЦКБ Актив“ и ДФ „ЦКБ Лидер“ в раздел „Отчети” на всеки фонд в интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg

Обратно към Новини