Актуализирани Проспекти и Документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив и ЦКБ Лидер

Уведомяваме ви, че управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 13.04.2017г на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти и Документ с ключова информация за инвеститорите на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив и ЦКБ Лидер  (приети с протокол от 12.04.2017г на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Проспектите и Документите с ключова информация за инвеститорите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове” , подстраница „ проспект” на всеки фонд.

Обратно към Новини