Информация във връзка с Регламент (ЕС) 2019/2088 от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

Уведомяваме Ви, че управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД е приело Политика относно интегриране на рисковете за устойчивостта съобразно Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, както и Политиката за определяне на възнагражденията в съответствие с  Регламента, които са достъпни на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „ЦКБ Асетс Мениджмънт”, подстраница „ Документи УД”.

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Проспектите на фондовете и оповестената информация във връзка с Регламент 2019/2088 относно устойчивостта на всеки фонд на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „Документи” на всеки фонд.

 

Обратно към Новини