Годишни финансови отчети за 2022 г.

Управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД ви уведомява, че е представило на Комисията за финансов надзор одитираните годишни финансови отчети към 31.12.2022 г. на управляваните от него договорни фондове. Заинтересованите лица могат да се запознаят с годишните отчети на ДФ „ЦКБ Гарант“, ДФ „ЦКБ Актив“, ДФ „ЦКБ Лидер“  и ДФ „ЦКБ Прайвит“ в раздел „Отчети” на всеки фонд в интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg

Обратно към Новини