Eжедневна статистика за свободно търгуваните книжа вече предлага Централен депозитар

Централният депозитар вече публикува на ежедневна база статистика за фрий-флоут на публичните дружества. Статистиката съдържа данни за размера на емитента, емисията, броя на регистрираните финансови инструменти от тази емисия, фрий флоута и броя на акционерите, уточняват от депозитара.

„Убедени сме, че достоверната и своевременно предоставена информация е от ключово значение при вземането на правилни инвестиционни решения. Затова и следваме последователно своята политика за осигуряване на публични услуги, които да подпомагат развитието на устойчив капиталов пазар в България“, коментира изпълнителният директор на Централен депозитар Васил Големански.

Информацията е достъпна на интернет страницата на Централен депозитар, в меню „Статистика“, раздел „Фрий флоут“.

 

Източник: investor.bg

Обратно към Статии