Българска Фондова Борса (БФБ) организира BEAM пазар за растеж на малки и средни компании (МСП)

Капиталовият пазар може да бъде платформа за реализирането на бъдещите бизнес планове на една млада компания, а мястото е новия пазар за растеж BEAM, организиран от Българската фондова борса (БФБ), където малки и средни предприятия получават възможността да си осигурят финансиране при облекчени условия.

Възможности на BEAM пазарът:

 • Набиране на капитал до 3 млн. евро без необходимост от изготвяне на Проспект, който да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор;
 • Възможност за издаване на обикновени акции, варанти, облигации, права и депозитарни разписки;
 • Последващо прехвърляне на основния пазар на БФБ при облекчени изисквания;
 • Повишена ликвидност за акционерите, които разполагат с пазар, на който могат да продадат активите си бързо и при сравнително ниски транзакционни разходи;
 • Лесно откриваема и прозрачна цена, която зависи единствено от търсенето и предлагането на ценната книга;
 • По-ниски изисквания за прозрачност в сравнение с регулирания пазар;
 • Търговия, освободена от данък печалба.

Пазарът е предназначен за:

 • Малки и средни предприятия, регистрирани като акционерни дружества в страната и чужбина;
 • Подходящ за компании в начална фаза на развитие без финансова и бизнес история, които обаче имат добри и иновативни идеи, и перспективни бизнес планове;
 • Подходящ и за компании във фаза на растеж със съществуващ бизнес модел и продуктово портфолио, които търсят допълнително финансиране за развитие на своята дейност;
 • Няма изисквания по отношение на минимален приход и/или печалба.

За повече информация посетете сайта на БФБ-София: https://www.bse-sofia.bg/bg/growth-market-beam

 

Капиталовият пазар може да бъде платформа за реализирането на бъдещите бизнес планове на една млада компания, а мястото е новия пазар за растеж BEAM, организиран от Българската фондова борса (БФБ), където малки и средни предприятия получават възможността да си осигурят финансиране при облекчени условия. Възможности на BEAM пазарът: Набиране на капитал до 3 млн. евро без […]

Обратно към Статии