Актуализирани Проспекти на договорните фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2088

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 27.04.2021г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит (приети с протокол от 27.04.2021г. на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Проспектите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ документи” на всеки фонд.

Обратно към Новини