Актуализирани Проспекти на договорните фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит във връзка с одобрени от КФН Правила по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ

Уведомяваме Ви, че във връзка с одобрени от Комисията за финансов надзор Правила по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ на договорните фондове ЦКБ Лидер, ЦКБ Актив, ЦКБ Гарант и ЦКБ Прайвит, УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 03.08.2021г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит (приети с протокол от 30.07.2021г. на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Проспектите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ Документи” на всеки фонд.

 

Обратно към Новини