Актуализирани Проспекти на договорните фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив и ЦКБ Лидер

Уведомяваме Ви, че управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 06.04.2020г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив и ЦКБ Лидер  (приети с протокол от 06.04.2020г на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Проспектите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове” , подстраница „ документи” на всеки фонд.

Обратно към Новини