Актуализирани Проспекти на договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит

Уведомяваме Ви, че управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 21.03.2024 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит (приети с протокол от 21.03.2024 г. на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Проспектите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ документи” на всеки фонд.

Обратно към Новини