Актуализирани Правила за оценка на портфейла и за определяне нетна стойност на активите на договорните фондове ЦКБ Лидер, ЦКБ Актив, ЦКБ Гарант и ЦКБ Прайвит

Уведомяваме Ви, че с Решения № 455-ДФ, 456-ДФ, 457-ДФ, 458-ДФ от 30.06.2021 г. на Комисията за финансов надзор актуализираните Правила за оценка на портфейла и за определяне нетна стойност на активите на договорните фондове ЦКБ Лидер, ЦКБ Актив, ЦКБ Гарант и ЦКБ Прайвит са одобрени.

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с тях на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ Документи” на всеки фонд.

Обратно към Новини