Aктуализирани Правила по чл.13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на Договорни фондове ЦКБ Лидер, ЦКБ Актив, ЦКБ Гарант и ЦКБ Прайвит

Уведомяваме Ви, че с Решения № 511-ДФ, 512-ДФ, 513-ДФ, 514-ДФ от 21.07.2021 г. на Комисията за финансов надзор актуализираните Правила по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ на договорните фондове ЦКБ Лидер, ЦКБ Актив, ЦКБ Гарант и ЦКБ Прайвит са одобрени.

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с тях на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ Документи” на всеки фонд.

Обратно към Новини