Актуализирани Документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит

Уведомяваме ви, че управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 22.01.2021 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Документи с ключова информация за инвеститорите на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит (приети с протокол от 22.01.2021 г. на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Документите с ключова информация за инвеститорите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ Документи” на всеки фонд.

Обратно към Новини