Актуализирани Документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив и ЦКБ Лидер

Уведомяваме ви, че управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 23.04.2019г на Комисията за финансов надзор актуализирани Документи с ключова информация за инвеститорите на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив и ЦКБ Лидер (приети с протокол от 23.04.2019г на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Документите с ключова информация за инвеститорите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове” , подстраница „ Документи” на всеки фонд.

 

Обратно към Новини