Актуализиран Документ с ключова информация за инвеститорите на договорен фонд ЦКБ Прайвит

Уведомяваме Ви, че управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 01.02.2021 г. на Комисията за финансов надзор актуализиран Документ с ключова информация за инвеститорите на управлявания от него договорен фонд ЦКБ Прайвит (приет с протокол от 01.02.2021 г. на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с Документите с ключова информация за инвеститорите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ Документи” на всеки фонд.

Обратно към Новини