СТОЙНОСТИ НА 1 ДЯЛ НА ДОГОВОРЕН ФОНД за ЦКБ Лидер за 31.03.2023

Дата: 31.03.2023
Цена за покупка на дял в лева: 9.0441
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 8.9989
Стандартно отклонение (риск): 4.12 %
Активи на фонда в лева: 28 612 609
Доходност за предходните 12 месеца: -2.18 %

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Поръчки, подадени до 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за първия работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.

Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.

 

Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.

Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.

 

Кумулативна НСАД за предходните 10 години на фонд ЦКБ Лидер