СТОЙНОСТИ НА 1 ДЯЛ НА ДОГОВОРЕН ФОНД за ЦКБ Лидер за 01.03.2024

Дата: 01.03.2024
Цена за покупка на дял в лева: 9.5250
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 9.4774
Стандартно отклонение (риск): 4.14 %
Активи на фонда в лева: 30 121 942
Доходност за предходните 12 месеца: 4.24 %

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Поръчки, подадени до 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за първия работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.

Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.

 

Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.

Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.

 

Кумулативна НСАД за предходните 10 години на фонд ЦКБ Лидер