Такси

Входна такса: 0 %
Такса обратно изкупуване: 0.5 %
Годишна такса управление: 0.25 %

*Таксата е включена в цената на дяла на фонда, определена за работния ден

 

За издаване на депозитарна разписка, която не е задължителен документ, а е по желание на клиента, се заплащат допълнителни разходи в размер на 4 лв. Депозитарната разписка е удостоверителен документ за притежаване на дялове на фонда, издаван от “Централен Депозитар” АД.