СТОЙНОСТИ НА 1 ДЯЛ НА ДОГОВОРЕН ФОНД за ЦКБ ГАРАНТ за 21.09.2023

Дата: 21.09.2023
Цена за покупка на дял в лева: 16.1204
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 16.0398
Стандартно отклонение (риск): 2.77 %
Активи на фонда в лева: 2 127 592
Доходност за предходните 12 месеца: 5.25 %

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Поръчки, подадени до 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за първия работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.

 

Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.
Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.

Кумулативна НСАД за предходните 10 години на фонд ЦКБ ГАРАНТ